Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym

Nowoczesna szkoła z tradycjami

   Pierwsze wzmianki o miejscowości Świdnik Mały w kronikach pochodzą z roku 1426. Rok 1827  miejscowości - Świdnik Mały i Świdnik Duży mają razem 30 chałup i 237 mieszkańców. Pierwszą parafią dla wyżej wymienionych miejscowości był kościół św. Mikołaja na Czwartku, a następnie parafia św. Agnieszki na Kalinowszczyźnie. Obecnie kościół parafialny znajduje się w miejscowości Świdnik Duży. 

   Szkoła stopnia podstawowego na terenie Świdnika Małego powstała w XIX wieku. Dzieci uczyły się w murowanym, specjalnie na ten cel przeznaczonym budynku. 

W okresie międzywojennym budynek był niewystarczający. Dlatego starsze klasy uczyły sie w wynajętych u gospodarzy pomieszczeniach. W związku z tym powstała inicjatywa budowy nowej, większej szkoły. Plac na budowę wyznaczono na terenie, na którym wcześniej mieściła się kuźnia. W ciągu dwóch lat 1937-1938 powstał jednopiętrowy budynek. Inicjatorem budowy tej szkoły był ówczesny kierownik Roman Grega. Wszystkie prace związane z budową wykonali mieszkańcy. W okresie okupacji hitlerowskiej w niewykończonym budynku kwaterowali Niemcy. Po wojnie prace przy budowie szkoły ukończono. W budynku mieściło sie sześć klas lekcyjnych, sala przeznaczona na świetlicę i mieszkanie dla kierownika szkoły. Teren wokół szkoły zagospodarował kierownik Roman Wierzchoń. Posadzono drzewa, wyłożono przejście od drogi do budynku szkoły. w lutym 1953 roku powstał przy szkole zespół taneczny prowadzony przez panią Anastazję Sady - nauczycielkę tutejszej szkoły. W skład zespołu weszły dzieci od klasy III do VII w liczbie 72. Do roku 1966 była to szkoła 7-klasowa. Uczyło sie w niej około 300 dzieci. W związku z reformą oświatową stała sie szkołą 8-klasową. W roku 1999 przeprowadzono reformę oświatową mająca na celu upowszechnienie średniego wykształcenia i podniesienie jego poziomu. Skrócono o dwa lata czas nauki w szkole podstawowej (szkoła 6-klasowa) i wprowadzono nowy typ szkoły - gimnazjum, w którym nauka trwa trzy lata. Absolwenci naszej szkoły w większości uczęszczają do gimnazjum w Pliszczynie.